GDM-8135台式数字万用表

留言咨询 更多信息 立刻购买
分享:
摘要
固纬GDM-8135台式数字万用表
产品介绍

特点:

※ 交直流电压、交直流电流、电阻、二极管测试和短路蜂鸣测试功能
※ 0.5" 超大 LED 显示 
※ 高电压档 1000V 及 电流档 20A
※ 所有档均具有保护电路
※ DCV基本准确度 0.1% 
※ 自动归零电路


3 1/2 (1999位数) LED , DCV基本准确度:0.1%
按照性价比方面来说,GDM-8145/8135系列是当今市场上数位万用表的zui佳选择之一。这个系列配备4 1/2位(GDM-8145)或3 1/2位(GDM-8135),0.5”特有之红色LED显示,测量项目包括DC电压/电流,AC真有效值电压/电流(限GDM-8145),电阻,二极管测试和短路蜂鸣测试(限GDM-8135)。不管波形形状如何,利用等效能量测量得出精确的真有效值AC和AC+DC。自动校零电路可消除微小偏置电压,保证仪器可在全档位下进行准确测量,所有这些都给使用者带来愉悦的测量感受。

直流电压
档位200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V      5档
准确度+(0.1% 读值 + 1 位)
输入阻抗10MΩ
交流电压
档位200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V     5 档
准确度200mV ~ 20V     3 档 
40Hz ~ 1kHz:+(0.5% 读值 + 1 位)
1kHz ~ 10kHz:+(1% 读值 + 1 位)
10kHz ~ 20kHz:+(2% 读值 + 1 位)
20kHz ~ 40kHz:+(5% 读值 + 1 位)
200V档                                                                                                                           40Hz ~ 1kHz:+(0.5% 读值 + 1 位)
1kHz ~ 10kHz:+(1% 读值 + 1 位)
1000V 档                                                                                                                                40Hz ~ 1kHz:+(0.5% 读值 + 1 位)
输入阻抗10MΩ
直流电流
档位200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A    6 档
准确度200μA ~ 200mA     4 档:+(0.2% 读值 + 1 位)
2A ~ 20A     2 档:+(0.5% 读值 + 1 位)
交流电流
档位200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A    6 档
准确度200μA ~ 200mA      4 档
40Hz ~ 1kHz:+(0.5% 读值 + 1 位)
1kHz ~ 10kHz:+(1% 读值 + 1 位)
10kHz ~ 20kHz:+(2% 读值 + 1 位)
2A ~ 20A      2 档
40Hz ~ 2kHz:+(1% 读值 + 2 位)
电阻
档位200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ    6 档
准确度200Ω~ 2MΩ    5 档:+(0.2% 读值 + 1 位)
20MΩ档:+(0.5% 读值 + 1 位)
二极管测试
测试电流 1mA
开路电压13V
短路蜂鸣测试
描述当阻抗小于10Ω时会有蜂鸣声
测试电流 1mA
开路电压 13V
显示

0.5" LED 显示屏幕
使用电源

交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz
尺寸&重量

230(宽) × 95(高) × 280(长) mm
约 2 公斤


南京桑润斯电子科技有限公司(www.njsunraise.cn)致力于高压差分探头和高频电流探头的研发,产品质量可靠,服务优质,有意向的客户请咨询我们,联系电话:15365040576,025-84592576 84592586 FAX:025-84592596

CopyRight © 版权所有: 南京桑润斯电子科技有限公司 网站地图 XML 备案号:苏ICP备17034662号-1


扫一扫访问移动端